Bucurie şi comuniune la hramul parohiei “Buna Vestire” din Slobozia

Dacă hramul reprezintă pentru o biserică ceea ce este îngerul păzitor pentru un creştin, praznicul Bunei Vestiri a adus enoriaşilor parohiei cu acest hram dar sfânt, înmulţindu-le şi îmbogăţindu-le bucuria prin prezenţa, în mijlocul lor, a Întâistătătorului Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, care a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţia Sa i-a îndemnat, cu iubire, pe cei prezenţi, să păşească cu îndrăzneală pe calea postului, ostenindu-se după putere şi dând slavă lui Dumnezeu, cel Care ne-a dăruit sănătate şi credinţă pentru a putea posti; arătându-le care sunt treptele urcuşului duhovnicesc, aşa cum îl defineşte Sfântul Ioan Scărarul, a cărui pomenire s-a săvârşit în această duminică.

La sfârşitul slujbei, preacucernicul părinte Ion Marian, de la Parohia Smirna, Protopopiatul Slobozia a primit duhovnicia prin hirotesie.

Cu această ocazie Întâistătătorul Eparhiei noastre a vizitat la Muzeul Naţional al Agriculturii cele două expoziţii „Mărturii creştine” şi „Metrologie veche”.

Primind arhierească binecuvântare şi iconiţe cu praznicul Bunei Vestiri, ca dar din partea Preasfinţiei Sale, enoriaşii parohiei au plecat, întăriţi în credinţă, să mărturisească prin viaţa de zi cu zi lumina învăţăturii sfinte şi mântuitoare a Bisericii Ortodoxe.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...