Slujbă arhierească la parohia „Buna Vestire” din Slobozia

Duminică, 3ianuarie 2016, la biserica din lemn – monument istoric din municipiul Slobozia,Sfânta Liturghie a fost oficiată de Întâistătătorul Episcopiei Sloboziei şiCălăraşilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu, înconjurat de un sobor depreoţi şi diaconi.

Cu această ocazieîn cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit ierodiacon pe monahulDimitrie pe seama Mănăstirii „Sfinții Voievozi” din Slobozia, iar diaconul Nicu– Marius Frîncu a fost hirotonit preot seama parohiei „Sfinții ÎmpărațiConstantin și Elena” Paicu-Nicolae Bălcescu, Protopopiatul Lehliu.

În cuvântul deînvăţătură Preasfinţia Sa a tâlcuit pericopa evanghelică despre „ÎnceputulEvangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu”, așa cum Sfântul EvanghelistMarcu a prezentat lucrarea Sfântului Ioan Botezătorul de vestire a lui Mesia.Sfântul Ioan a fost martorul începutului Evangheliei și a vestit, insuflat deDuhul Sfânt, plinirea acestei Evanghelii prin preamărirea Mântuitorului Hristosprin Cruce, Moarte, Înviere și Înălțarea la Cer.

La sfârșitulslujbei a binecuvântat credincioşii prezenți la Sfânta Liturghie.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...