Duminica orbului- considerații sumare asupra pericopei evanghelice

”Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere.” Chiar dacă noi nu-L vedem, dacă nu-I simțim prezența, Mântuitorul ne vede, ne caută ca să ne tămăduiască .

” Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu” Ne întrebăm, de multe ori care este pricina suferinței, ce am greșit noi sau ceilalți , dar , aproape niciodată, nu ne miră darurile, nu ne întrebăm nimic când se petrece binele, ca și cum pe binele toți l-am merita necondiționat. ”Trebuie să fac, până este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt. Acestea zicând, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului (care se tâlcuieşte: trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzând” Lumina lumii dă lumină celui orb. Tatăl l-a făcut pe om din țărână, iar Fiul îl tămăduiește cu țărână.

” Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau: El este.” Întunericul care este în noi ne îndeamnă să negăm orice minune dumnezeiască, oricît de evidentă ar fi. Vedem mereu lucrarea tămăduitoare a lui Dumnezeu în lume, asupra noastră sau asupra celor din jur, dar asta nu ne face mai credincioși.

” Alţii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt. Deci îi ziceau: Cum ţi s-au deschis ochii? Acela a răspuns: Omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei; şi mi-a zis: Mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală. Deci, ducându-mă şi spălându-mă, am văzut” De multe ori de harul lui Dumnezeu ne desparte doar ascultarea plină de încredere. Ce-ar fi fost dacă orbul ar fi răspuns că nimeni nu s-a vindecat așa, sau ar fi cerut dovezi statistice ?

” Zis-au lui: Unde este Acela?” Și astăzi, mulți oameni se prefac căutători de Dumnezeu, întrebă, cercetează, nu pentru a-L urma ci pentru a-i răstălmăcii învățătura ori a-i rătăcii și pe cei care l-au cunoscut .

”Şi el a zis: Nu ştiu. L-au dus la farisei pe cel ce fusese oarecând orb. Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii. Deci iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei, şi m-am spălat şi văd. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar alţii ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare între ei. Au zis deci orbului iarăşi: Dar tu ce zici despre El, că ţi-a deschis ochii? Iar el a zis că prooroc este.” Binele primit îl recunoaștem atunci când nu ne lepădăm de Binefăcător, ci îl cinstim după cuviință .

”Dar iudeii n-au crezut despre el că era orb şi a văzut, până ce n-au chemat pe părinţii celui ce vedea. Şi i-au întrebat, zicând: Acesta este fiul vostru, despre care ziceţi că s-a născut orb? Deci cum vede el acum? Au răspuns deci părinţii lui şi au zis: Ştim că acesta este fiul nostru şi că s-a născut orb. Dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Întrebaţi-l pe el; este în vârstă; va vorbi singur despre sine. Acestea le-au spus părinţii lui, pentru că se temeau de iudei. Căci iudeii puseseră acum la cale că, dacă cineva va mărturisi că El este Hristos, să fie dat afară din sinagogă. ” Atât de mare este frica de lume , încât, în absența credinței îi face pe părinți să se lepede de copii și pe frate de frate.

”De aceea au zis părinţii lui: Este în vârstă; întrebaţi-l pe el. Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi i-au zis: Dă slavă lui Dumnezeu. Noi ştim că Omul Acesta e păcătos. A răspuns deci acela: Dacă este păcătos, nu ştiu. Un lucru ştiu: că fiind orb, acum văd. Deci i-au zis: Ce ţi-a făcut? Cum ţi-a deschis ochii? Le-a răspuns: V-am spus acum şi n-aţi auzit? De ce voiţi să auziţi iarăşi? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenici ai Lui? Şi l-au ocărât şi i-au zis: Tu eşti ucenic al Aceluia, iar noi suntem ucenici ai lui Moise. Noi ştim că Dumnezeu a vorbit lui Moise, iar pe Acesta nu-L ştim de unde este. A răspuns omul şi le-a zis: Tocmai în aceasta stă minunea: că voi nu ştiţi de unde este şi El mi-a deschis ochii. Şi noi ştim că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoşi; dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acesta îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere. De n-ar fi Acesta de la Dumnezeu n-ar putea” Avem vedere duhovnicească atunci când Îl recunoaștem și mărturisim pe cel ce ne-a creat, ne-a dăruit vedere, sănătate și, mai cu seamă prilej de mântuire.Când, din frică de lume sau din pricina păcatelor ne lepădăm de semenii noștrii aflați în suferință sau de Cel ce ne cheamă la iubire și curăție, suntem orbi și ne lăsăm răniți de toate încercările, ca cel ce nevăzând se lovește de toate pietrele drumului.
0%
încărcat
Se încarcă
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...